Paraquat Nyheter | Parkinsons sjukdomar

Nedan följer några av våra nyhetsberättelser som förklarar de potentiella farorna med Paraquat, och särskilt sambandet med Parkinsons sjukdom.

Klicka på för att lära dig mer om vilka typer av skador som har kopplats till den här produkten och de juridiska anspråk som har lämnats in parakvat.

 
 • Paraquat: Farmer Destroyer förklädd som herbicid

  I två decennier har forskare studerat effekterna av parakvat exponering på människor. Från en studie till nästa har dessa forskare dragit slutsatsen att sådan exponering ger en person större risk att utveckla Parkinsons sjukdom. Det är förödande nyheter för bönder som regelbundet använder denna populära herbicid och utsätter sig för långvarig exponering för dess farliga egenskaper.

  Läs mer
 • Första Paraquat-försöket försenat, men MDL skapas när fler rättegångar kommer till bära

  Den första rättegången bland flera anspråk mot Paraquat-tillverkare och distributörer försenades. Det var den senaste av flera förseningar för denna efterlängtade tvist. Påståendet involverar en man som utvecklade Parkinsons sjukdom efter årtionden av exponering för Paraquat.

  Thomas Hoffman arbetade som jordbrukare. Enligt hans klagomål exponerades käranden först för Paraquat när han gick i femte klass och exponeringen fortsatte i årtionden under Hoffmans jordbruksarbete. Han dog 2017, bara 23 dagar efter att ha lämnat in sin rättegång.

  Läs mer