Pradaxa-rättegångar - Dabigatran kommer under ny granskning | Levin Papantonio Rafferty - Advokatbyrå för personskador

Pradaxa rättegångar - Dabigatran kommer under ny granskning

När amerikanska Food and Drug Administration (FDA) godkände först antikoagulanten dabigatran - såldes av tyska läkemedelsföretaget Boehringer-Ingelheim (BI) under varumärket Pradaxa - det fastställdes att risken för potentiellt dödlig blödning inte var större än den var med den gamla standbyen, warfarin (Coumadin). Dessutom var det mycket färre läkemedelsinteraktioner att oroa sig för, så läkare, särskilt de som specialiserat sig på geriatrisk medicin, hyllade det nya läkemedlet som ett närmirakel.

Det som står i centrum för dagens Pradaxa-stämningar är det faktum att det inte finns någon motgift för överflödig blödning när saker går fel. Medan warfarins effekter kan vändas med vitamin K, är det enda som kan göras för en Praxada-patient att administrera akut dialys. En motgift utvecklas av ett läkemedelsföretag i San Francisco-området och har visat löfte, men i skrivande stund har det ännu inte godkänts för marknaden. Frågan bakom Pradaxa-stämningarna är huruvida BI-chefer var medvetna om att det inte fanns någon livskraftig motgift.

Nu har läkemedlets totala säkerhet återigen granskats samtidigt som Pradaxa-stämningar går framåt. En läkare uttryckte förbryllelse och hänvisade till en studie som visade att "frekvensen av [Pradaxa] blödning efter marknadsföring var lik den som sågs i RELY-studien." Det var några frågor om RE-LY-studien, som genomfördes i 2009 - inte minst var den uppenbarelse som ledande forskare av RE-LY-studien hade "betydande ekonomiska band" till BI.

FDA: s nya undersökning av Pradaxas säkerhet kommer att omfatta patienter som är yngre än tjugo år, kommer att redogöra för ålder och könsskillnader och kommer att följa ämnen så länge de tar medicinen. Detta bör dock ha liten inverkan på Pradaxas rättegångar.

Läs mer om Pradaxa rättegångar