The Recalled DePuy ASR Hip - När visste DePuy och Johnson & Johnson att de var defekta? | Levin Papantonio Rafferty - Advokatbyrå för personskador

The Recalled DePuy ASR Hip - När visste DePuy och Johnson & Johnson att de var defekta?

 

Av Levin Papantonio Attorney Daniel Nigh

Jag har pratat med några potentiella kunder som har känt sig dåliga för DePuy och Johnson & Johnson. De trodde att företagen hade goda avsikter med dessa återkallade höfter och helt plötsligt upptäckte att dessa höfter var dåliga och påminde dem omedelbart. Det kan dock inte vara längre ifrån sanningen. Dessa stora företag lägger vinst över patienternas säkerhet.

Dessa företag varnades flera gånger om att DePuy ASR-höfterna var defekta, men snarare än att dra av dem från marknaden och informera patienterna som redan hade implanterat dem, bestämde DePuy och Johnson & Johnson att ignorera det, täcka över det och skylla läkarna för dessa defekta produktfel.

I USA har vi ett FDA-rapporteringssystem för att avslöja produktfel, och det har alltid varit känt att det är mottagligt för allvarlig underrapportering. Trots det gjordes över 2007 FDA-rapporter 100 om enskilda ASR-enhetsfel. År 2008 fanns det över 200 rapporter och 2009 över 300 rapporter. Över 90 procent av dessa rapporter krävde att patienter bytt ut DePuy ASR-enheter. DePuy och Johnson & Johnson valde dock att ignorera rapporterna som isolerade, individuella problem snarare än att erkänna den större bilden.

I Australien och flera andra länder runt om i världen finns det ett registersystem som gör det obligatoriskt att rapportera enhetsanvändning och dess fel. Redan 2005 och 2006 angav National Australian Registry att ASR-enheterna fungerade dåligt. DePuy och Johnson & Johnson förklarade bara bort resultatet genom att säga att det tar tid för kirurger att få erfarenhet av att placera produkten. Under 2007 och 2008 indikerades ASR-enheterna att de misslyckades med en statistiskt hög hastighet, men igen tog DePuy och Johnson & Johnson inga avgörande åtgärder. 2009, efter betydande dålig press i det australiensiska medicinska samfundet, beslöt DePuy och Johnson & Johnson att endast dra tillbaka ASR-produkterna från den australiensiska marknaden. De hoppades antagligen att resten av världen inte skulle fånga det.

DePuy ASR, som har varit i händerna på flera kirurger över hela världen, har visats vara förknippat med en hög grad av komplikationer, i synnerhet pseudotumörer. Till exempel satte Dr. Tony Nargol, en framstående kirurg i England, tyvärr in en hel del ASR och märkte otäcka komplikationer med dessa produkter. Han har nu slutat använda ASR-enheten. Innan ASR-enheten användes, använde Dr. Nargol BHR-enheten (som tillverkas av en annan tillverkare än ASR). Han implanterade hundratals BHR-enheter från och med 2002 och rapporterar att han inte hade några patienter med pseudotumörer, och rapporterar att de höftapparaterna fungerar extremt bra. Å andra sidan rapporterar Dr. Nargol att 60 olika patienter som han implanterat med ASR-enheten redan har befunnits ha pseudotumörer. Dr. Nargol rapporterade problem med ASR-enheten som förknippades med utveckling av pseudotumör 2008, och DePuy och Johnson & Johnson svarade helt enkelt att det berodde på ett kirurgiskt fel. Återigen vände de ryggen till betydande negativa uppgifter.

DePuy och Johnson & Johnson har varit medvetna om problemen i samband med ASR-enheten och ändå väntade de i flera år på att vidta åtgärder. Jag har pratat med många klienter som skulle ha haft bättre uppföljningsbehandling eller aldrig skulle ha implanterats med dessa defekta enheter i första hand om företagen skulle ha vidtagit åtgärder tidigare. Snarare bestämde DePuy och Johnson & Johnson att lägga vinst över säkerhet.