Sexuella missbruk News

Nedan följer några av våra nyheter om människohandel och åtal, sexuella övergrepp, rättegångar och bosättningar. Om du vill veta mer om dessa typer av anspråk klickar du på Stämningar om människohandel och Sexuella övergreppsrättsliga förfaranden.

 

sidor