Studie finner Boehringer Ingelheim UNRE-LYable | Levin Papantonio Rafferty - Advokatbyrå för personskador

Studien finner Boehringer Ingelheim UnRE-LYable

Kommer någon ihåg den stora Jimmy Van Heusen-Sammy Cahn sången, Call Me Irresponsible, inspelad av den sena och legendariska Frank Sinatra?

Det kunde ha varit temansången för Boehringer-Ingelheim, det tyska läkemedelsföretaget, som förde oss "blockbuster" -medlet Pradaxa (dabigatran). Pradaxa lades initialt av det medicinska samhället till stor del på grund av dess brist på interaktioner. Detta är förståeligt; Tänk på att de flesta patienter som tar Pradaxa är äldre och brukar ta flera olika läkemedel. Normalt måste läkare noggrant övervaka de geriatriska patienterna av denna anledning. Eftersom Pradaxa hade interaktioner med relativt få andra läkemedel (mindre än 300, varav endast 50 var potentiellt allvarlig), var det något som de kunde ordinera sina patienter och inte behöva oroa sig för frekvent övervakning.

Naturligtvis, som vi vet nu, har det varit andra problem - nämligen okontrollerad intern, Pradaxa blödning. I nästan 500 fall hittills har detta lett till patientens död.

Vad som inte har varit allmänt känt är att vissa av de förfaranden som användes i kliniska prövningar var tveksamma. Det var för mer än ett år sedan som forskare vid University of British Columbia Health Sciences avdelade ett brev till läkare över hela Kanada där det framhölls allvarliga brister i den kliniska studien som är känd som RE-LY-försöket (Randomized Evärdering av Long Term Antikoagulant TherapY) som var basen som Health Canada använde för att godkänna drogen.

Publicerad i New England Journal of Medicine i september 2009 avslutade RE-LY-studien:
"Dabigatran ges i en dos av 110 mg associerades med stroke och systemisk frekvens
emboli som liknade de som hör samman med warfarin, liksom lägre satser på
större blödning. Dabigatran administrerad i en dos av 150 mg, jämfört med warfarin,
var förknippad med lägre frekvenser av stroke och systemisk emboli men liknande storleksnivåer
blödning."

Med andra ord, en lägre dos av Pradaxa skydde inte patienterna från stroke något bättre än warfarin, men blödning var mindre av en risk. Den högre dosen gav bättre resultat med avseende på stroke, men blödningsgraden var ungefär densamma som vid warfarin.

Naturligtvis, när warfarin orsakar överdriven blödning, kan läkare stoppa det genom att ge stora doser av vitamin K - eftersom warfarin undertrycker verkan av vitamin K, det ämne som tillåter blodkoagulering. Det här är emellertid inte fallet med Pradaxa, som fungerar direkt på koagulationsprocessen, vilket innebär att läkare med få livskraftiga alternativ när en patient börjar blödning.

Men här är kickern. Enligt brevet från UBC Health Sciences var "jämförelsen mellan warfarin och dabigatran inte blindad ... resultat är föremål för prestanda och uppskattningsbias som gynnar dabigatran" (kursivgruva).

I USA noterade FDA en liknande bias.

Det är betydelsefullt att en korrigering publicerades i NEJM drygt ett år senare där "studiedatabasen omvärderades för eventuell underrapportering av händelser." Men "nyligen identifierade händelser förändrade inte studieresultaten väsentligt" och "studiens slutsatser förblir oförändrade."
I februari förklarade huvudforskaren för RE-LY-studien att han hade ett "relevant ekonomiskt förhållande" med Pradaxa-tillverkaren Boehringer-Ingelheim, för vilken han fungerade som en "rådgivare eller konsult".

Du kan dra dina egna slutsatser ...

Källor

Connolly, Stuart J. MD et al. "Dabigatran kontra warfarin hos patienter med förmaksflimmer." New England Journal of Medicine, 17 September 2009.

Connolly, Stuart J. MD et al. "Nyidentifierade händelser i RE-LY-försöket." New England Journal of Medicine, 4 November 2010.

Myerburg, Robert J, MD och Stuart J. Connolly MD. "Balansera säkerhet och effektivitet hos lämpligt utvalda AF-patienter" (fakultet och upplysningar). Medscape LLC, 16 februari 2012. Tillgänglig på http://www.medscape.org/viewarticle/758487_slide .

Ej tillämpligt. "Dabigatran för förmaksfibrillering: varför vi inte kan lita på RE-LY." Therapeutics Initiative, University of British Columbia Department of Anesthesiology, Pharmacology and Therapeutics (januari - mars 2011). Tillgänglig på http://www.ti.ubc.ca/letter80.

 

Läs mer om Pradaxa rättegångar

Pradaxa Recall