Nyheter om kirurgisk häftapparat - Felaktig skador

Nedan följer några av våra nyheter som förklarar de potentiella farorna med kirurgiska häftapparater, och särskilt sambandet med infektioner, inre blödningar och organskada. Klicka på om du vill veta mer om vilka typer av skador som har kopplats till den här medicinska enheten och de juridiska anspråk som har lämnats in Kirurgisk häftapparat.