Tenofovir News - Njursvikt och osteoporos

Nedan följer några av våra nyheter som förklarar de potentiella farorna med Tenofovir Disoproxil Fumarate, och särskilt den ökade risken för njursjukdomar och benskador. Klicka på om du vill läsa mer om vilka typer av skador som har kopplats till detta läkemedel och de lagliga anspråk som har lämnats in Tenofovir Disoproxil Fumarate.