Rättegång mot transvaginal nät: stora vinster, men blandade resultat totalt sett Levin Papantonio Rafferty - Advokatbyrå för personskador

Transvaginal Mesh Lawsuit: stora vinster, men blandade resultat totalt sett

Mindre än två veckor efter att Boston Scientific hade dominerat i ett transvaginalt nätprocess i Massachusetts, träffade en Dallas-jury företaget för $ 73 miljoner. Domen kom relativt snabbt; Enligt mediekällor var juryn i överläggning för högst tre timmar - och domen var enhälligt. 

Mer än två tredjedelar av det transvaginala nätet stämningsbeloppet beviljades för bestraffning.  
En viktig aspekt av priset är att över $ 1.5 miljoner tilldelades kvinnans man för "förlust av konsortium"(När en make inte längre kan delta i sexuella relationer) och" förlust av hushållstjänster ". Detta resultat skiljer sig från en tidigare prövningsutmärkelse mot CR Bard i Cission-fallet, där mannen inte tilldelades förlust av konsortieskador , även om domen var över $ 2 miljoner.

En annan intressant aspekt av just detta är det faktum att det prövades i Texas State Court. Majoriteten av dessa åtgärder har konsoliderats inför en federal domare i West Virginia, där processen har bromsats på grund av det enorma antalet inlämnade ärenden (långt över 50,000 73). De få fall som gör det till lokala civila domstolar tenderar att gå snabbare, men det statliga domstolssystemet är inte utan dess fall. Till exempel tillämpade Texas-lagstiftningen i detta statliga rättsfall i Texas - vilket inte nödvändigtvis är bra för käranden. Texas-lag gör ärenden väldigt svåra för käranden att bevisa sitt fall genom att införa relativt hårda standarder för viktiga juridiska frågor som att överleva begränsningar, bevisa designfel och faktiskt hålla rättegångsskadorna. Enligt en av kärandens advokater kommer priset på XNUMX miljoner dollar att vara något mindre än hälften av jurytilldelningen, när Texas lag tillämpats. Boston Scientific kommer sannolikt att överklaga - så striden är inte över.