Transvaginal nätstämningsavtal oftare | Levin Papantonio Rafferty - Advokatbyrå för personskador

Transvaginal Mesh rättegångsförlikningar mer frekventa

Endo, ett dotterbolag till American Medical Systems, tillkännagav nyligen att det kommer att betala ut $ 830 miljoner för att avgöra 20,000-transvaginala nätverksmålsåtgärder i avvaktan på det i flerdistriktstvister. Detta är på toppen av över $ 54 miljoner utbetalat förra året samt över $ 1 miljarder som företaget håller i reserv för att täcka sina juridiska kostnader.

I allmänhet anses det vara ett positivt resultat att få en förlikning utanför domstol från svaranden i en skadestämning. Faktum är att mindre än 10% av skadestämmelserna någonsin går till rättegång. Uppgörelser sparar båda parter förlängd tid, kostnad och risk för att gå till rättegång. Ofta kan det ta 3-5 år innan ett ärende är "inställt" för en rättegångsinställning och kan dröja i flera år till i en överklagandeprocess, medan förlikningar är omedelbara och pengar ges ofta ut till en klient inom månader efter undertecknandet av en Förlikningsavtal. När det gäller kostnader kan en läkemedels- och / eller medicinteknisk prövning kosta allt från några hundra tusen dollar till över en halv miljon dollar för att pröva ett ärende, medan ett ärende som har lösts utan omfattande förberedelse före rättegången kanske bara kostar i tusentals eller tiotusentals intervall, högst. När det gäller risk finns det ingen garanti för att rättegången kommer att ge ett gynnsamt resultat för käranden. Ännu värre, ärendet kan avvisas på grund av rättsliga förslag och genomgångar innan målet någonsin går till rättegång.  

Eftersom förlikningar är snabbare, billigare att uppnå och resulterar i säkerhet, kommer ett förlikningsbelopp nästan alltid att vara väsentligt mindre än rättegångens resultat. Ofta kommer en individuell förlikning att ta hänsyn till alla faktorer, såsom (ofta mindre publiciserade) rättegångsförluster till förmån för svarande, individuella fallfaktorer (såsom medicinska skador) och andra fallspecifika fakta som tillämpliga statliga lagar. Vid varje bosättning handlar det ofta om ad praesens ova cras pullis sunt meliora (“bättre ägg idag än kycklingar imorgon”).

AMS är bara ett av flera företag som står inför en verklig armbandsnätstvist, kvinnor som har lidit försvagande smärta och skada till följd av att de har behandlats med dessa enheter. AMS-förlikningen kan indikera att andra tillverkare, inklusive Ethicon, Coloplast, CR Bard och Boston Scientific också kan överväga bosättningar. Vissa svarande är mer motsträviga än andra. Förhoppningsvis kommer fler tilltalade att komma till sig själva och kompensera offren för deras produkter snarare än senare. 

Läs mer om Vaginal nätversion