Xolair News - Hjärtproblem
  • Xolair: Potentiell canceranslutning och ökning av rättegångar

    Vidare har de negativa effekterna av astmamedicinen Xolair® rapporterats väl av källor inklusive WebMD, Lungsjukdom News och Food and Drug Administration. Mest allvarliga bland dessa komplikationer är bröstsmärta, hjärtsjukdomar, "mini-stroke", blodproppar, hjärnproblem och en allvarlig livshotande allergisk reaktion som kallas anafylaxi. Det finns även några bevis på att det kan öka risken för cancer - vilket kan ha att göra med dess mekanism, eller hur medicinen fungerar i kroppen.

    Läs mer
  • Xolair godkännande - inte så snabbt, säg brittiska hälsovårdar

    Tidigare i år godkände USA: s livsmedels- och drogadministration, medicinska myndigheter i EU och hälso-Kanada det kontroversiella astmaläkemedlet, Xolair, för behandling av nässelfeber, eller urticara, ett smärtstillande hudtillstånd markerat med rosa kliande utslag. Detta läkemedel har blivit involverat i ökad risk för kvävning från anafylaxi (ett blockering av luftpassagen orsakad av svullnad i halsen bland andra biverkningar). Drug makers Genentech och Novartis är att finna att godkännande för detta ändamål i Storbritannien är inte lika lätt, dock.

    Läs mer