Zantac News - NDMA-kontaminering och cancer

Nedan följer några av våra nyheter som förklarar de potentiella farorna med Zantac, och särskilt kopplingen till NDMA-kontaminering och mag- och urinblåscancer. Klicka på om du vill läsa mer om vilka typer av skador som har kopplats till detta läkemedel och de lagliga anspråk som har lämnats in Zantac.