Paraquat rättegångsadvokat – Parkinsons kompensation och uppgörelser

Paraquat-målen hävdar att användningen av herbiciden Paraquat kan orsaka Parkinsons sjukdom.

Vi accepterar klienter som har haft betydande exponering för Paraquat och har fått diagnosen Parkinsons sjukdom.

Vi har hanterat rättegångar mot världens största företag sedan 1955. Varje år lär vi 1,500 XNUMX advokater hur man framgångsrikt hanterar dessa ärenden. Vi är listade i de bästa advokaterna i Amerika och The National Trial Lawyers Hall of Fame.

 

Vad vet vi om Paraquat-stämningarna

Paraquat-rättegång

På 1980-talet avslöjade ett experiment i södra Kalifornien att MPTP, en heroinförorening, fick användare att drabbas av symtom som de som är associerade med Parkinsons sjukdom. Experimentet visade att heroinföroreningen förstörde dopaminneuroner, som är samma nervceller som drabbas av skador hos patienter med Parkinsons sjukdom. MPTP och Paraquat delar liknande kemiska strukturer.

1997 meddelade Environmental Protection Agency (EPA) att exponering för Paraquat under blandning, laddning och applicering av herbiciden och under processen efter ansökan representerade primär exponeringsväg till den kemiska föreningen. Byrån föreslog vidare att trots att herbiciden inte är registrerad för bostadsbruk är en sådan exponering möjlig för individer som bor nära gårdar där herbiciden används.

Under de senaste 20 åren har det vetenskapliga samfundet intensifierat sin undersökning av effekterna av Paraquat-exponering på människor och särskilt risken för Parkinsons sjukdom.

År 2009 publicerades forskning i American Journal of Epidemiology avslöjade att all exponering för Paraquat inom 1,600 meter från ett hem resulterade i en ökad Parkinsons sjukdomsrisk på 75 procent.

2011, tidskriften Environmental Health Perspectives, i samarbete med National Institute of Environmental Health Sciences, publicerade resultat från a robust studie av fall av Parkinsons sjukdom och bekämpningsmedel. Inom denna studie framkom Paraquat som ett betydande problem.

Parkinsons sjukdom var kopplad till grupper av bekämpningsmedel som blockerar mitokondrie-komplex och de som orsakar oxidativ stress. Sättet Paraquat fungerar är att producera intracellulära molekyler som skadar celler genom att orsaka oxidativ stress. Studien drog slutsatsen att ”Parkinsons sjukdom var starkt associerad med” Paraquat. Författarna betonade vidare att potentialen för exponering för Paraquat sträcker sig bortom yrkesmässig / jordbruksmiljö och att många människor kan utsättas för bekämpningsmedlet utan att ens vara medvetna om dess närvaro i sina miljöer.

I 2014, den Årlig granskning av farmakologi och toxikologi publicerade resultat relaterade till Miljögifter och parkinsons sjukdom. Granskningen rapporterade fem fallkontrollstudier som avslöjade en större risk för Parkinsons sjukdom hos individer som hade upplevt exponering för Paraquat. Bekämpningsmedelsapplikatorer som hade applicerat Paraquat hade dubbelt så stor risk för Parkinsons sjukdom än befolkningen i allmänhet.

Granskningen belyste också en markant ökad risk för Parkinsons sjukdom hos personer som hade utsatts för både Paraquat och en viss typ av fungicid som kallades fungicid maneb. Slutligen fick deltagarna i studien som saknade en aktiv kopia av en specifik gen (saknas hos 20 procent av kaukasierna och 40 procent av asiaterna) en ökad risk för Paraquat-toxicitet.

2016 tillkännagav EPA att det skulle ompröva Paraquat, inklusive den potentiella länken till Parkinsons sjukdom.

Den 24 juli 2017, Unified Parkinson Advocacy Council skickade ett brev till EPA, före byråns Paraquat-registreringsgranskning. I brevet, undertecknat av alla medlemmar i rådet, listades en tvättlista med fakta som förbinder Paraquat med utvecklingen av Parkinsons sjukdomssymtom och patologi och avslutades med att uppmana EPA att förneka Paraquats omregistrering.

I brevet betonades ytterligare de ekonomiska kostnaderna för en person som lider av Parkinsons sjukdom, såsom:

  1. 26,400 XNUMX dollar per år för individuell vård för en person med Parkinsons sjukdom.
  2. 19.8 till 26.4 miljarder USD årliga ekonomiska börda i USA
  3. Kostnader i samband med beroende av program som Medicaid, Medicare och Social Insurance Disability Insurance.
Läs mer

Den 6 oktober 2017 ingavs en rättegång mot Syngenta och Growmark, tillverkarna av Paraquat. Klagomålet ingavs på uppdrag av jordbrukare och jordbruksarbetare som hade utvecklat Parkinsons sjukdom efter att ha utsatts för Paraquat. Sedan den ursprungliga fordran lämnats in har Chevron Chemical lagts till som svarande i stämningen.

År 2018 tillkännagav US Department of Health and Human Services National Toxicology Program (NTP) sitt protokoll för en granskning av exponering för Paraquat-diklorid och Parkinsons sjukdom. Genom att erkänna att hundratals studier har undersökt sambandet mellan Paraquat-exponering och Parkinsons sjukdom kommer granskningen att försöka kartlägga bevis som associerar herbiciden med Parkinsons sjukdom.

I februari 2021 väckte Ellis Pratt en rättegång vid US District Court för Southern District of Illinois. Enligt klagomålet hade käranden utsatts regelbundet för Paraquat medan han arbetade med att blanda herbiciden och applicera den på grödor på jordbruksmark. Från 1964 till 1974 uthärdade Pratt denna exponering och kom ofta i kontakt med herbiciden på hans hud. Han visste inte om risken med denna exponering.

Efter att ha lidit flera symtom diagnostiserades käranden officiellt med njursjukdom år 2021 Centers for Disease Control and Prevention (CDC) rekommenderar att när Paraquat kommer in i människokroppen kan det resa till flera områden och orsaka giftiga kemiska reaktioner. Inkluderat i CDC-rådgivningen är det faktum att intag av små och medelstora mängder av herbiciden kan orsaka njursvikt.

Pratts klagomål hävdar att de tilltalade - Syngenta Crop Protection, LLC., Syngenta AG och Chevron USA, Inc. - antingen visste eller borde ha känt till risken för skada som Paraquat främjar.

I en annan rättegång, inlämnad i USA: s tingsrätt för norra distriktet i Kalifornien maj 2021 hävdade käranden Edwin Edwards liknande anspråk. Edwards applicerade Paraquat som en herbicid som började 1975 och drabbades av upprepad exponering för ämnet samt inhalerade, intog och absorberade det i kroppen.

Edward diagnostiserades senare med Parkinsons sjukdom. En studie publicerad i september 2019 i Journal of Toxicology and Environmental Health stöder tidigare forskning som visar kopplingen mellan exponering för Paraquat och utvecklingen av Parkinsons sjukdom. Enligt rapporten från 2019 befanns förekomsten av Parkinsons sjukdom vara 25 procent större hos deltagare som hade utsatts för herbiciden.

I juni 2021 väckte ett par från Fort Worth, Texas, talan mot samma svarande. Enligt klagomålet exponerades käranden, David Tackel, för Paraquat som en del av sitt jobb på Rock Island Railroad 1970. Klaganden distribuerade regelbundet herbiciden runt järnvägsbroarna. I sin senare roll som vattentekniker för järnvägen arbetade Tackel i ett 10 'x 12' rum där Paraquat förvarades. Klaganden diagnostiserades så småningom med Parkinsons sjukdom.

Han anklagar de tilltalade för att tillverka, marknadsföra och sälja en produkt som de visste orsakar Parkinsons sjukdom och för att medvetet dölja riskerna med herbiciden och dölja bevis för dess faror för statliga säkerhetsbyråer.

 

Ersättning i Paraquat-stämningar

Om du eller en älskad har diagnostiserats med Parkinsons sjukdom efter att ha utsatts för betydande exponering för Paraquat, kommer vi att söka följande skador för dig:

  1. Tidigare och framtida sjukvårds- och begravningsutgifter som orsakas av skadorna.
  2. Past och framtida smärta och lidande (fysiskt och mentalt) som orsakats av skadorna, och behandlings- och återhämtningsprocessen.
  3. Tidigare och framtida löneförlust och förlust av gods (om döden inträffade).
  4. Tidigare och framtida förlust av tjänstekapacitet.
  5. Tidigare och framtida förlust av livets njutning.
  6. Punkterande skador, om det är lämpligt.
 
 
Varför välja vår advokatbyrå

Vår advokatbyrå har funnits i mer än 65 år, och anses vara en nationell ledare i denna typ av tvister. Vi har fått väl över 150-juryns domar över hela landet i summan av $ 1 miljoner eller mer, och uppnådde domar och bosättningar överstigande $ 30 miljarder.

Vi har utsetts till kärandens verkställande kommitté av domaren som övervakar de federala rättegångarna med Paraquat. Detta innebär att vi är direkt involverade i den nationella undersökningen och upptäckten som förhoppningsvis kommer att leda till ett positivt resultat för individer som skadas av denna produkt.

Vi är en av de sex advokatbyråerna som för första gången exponerade farorna med DuPonts kemiska C8 och nådde en $ 670 miljoner bosättning med företaget på uppdrag av de skadade som ett resultat av att C8 dumpades till Ohio River och luften i West Virginia .

Vi är grundare av Mass Torts Made Perfect, som är ett nationellt seminarium där cirka 1000 advokater deltar två gånger per år där vi hjälper till att lära framgångsrik hantering av rättegångar mot de största företagen i världen. För mer information, besök vår Om Oss sektion.

i affärer 65 år - $ 30 miljarder i dikt och bosättningar - listade i Best Lawyers i Amerika, SuperLawyers och Advokater Hall of Fame
 
Vad kostar det att hyra oss

Våra advokater ger helt gratis konfidentiellt samråd, och om vi är lyckliga nog för att du ska anställa oss, tar vi aldrig ut några avgifter eller kostnader om du inte först återhämtar.

Beredningsavgiften tar oss från 20% till 40% beroende på hur mycket vi återhämtar för dig. För att se över en sammanfattning av våra avgifter och kostnader, klicka på Avgifter och kostnader.

 
Kontakt information

För att kontakta oss för ett gratis samråd, kan du ringa oss på (+ 800) 277-1193 XNUMX XNUMX. Du kan också begära ett samråd genom att klicka Gratis och konfidentiellt samrådsformulär för Paraquat, vilken blankett kommer omedelbart att granskas av en av våra advokater som hanterar Paraquat-rättstvisten.

 

Paraquat rättegångsbelopp

Paraquat bosättningar

I juni 2021 anställdes en MDL för Paraquat bildades med alla federala mål som involverade Paraquat som överfördes till Southern District of Illinois för att höras inför domare Nancy J. Rosenstengel. Vår advokatbyrå sitter i målsägandens verkställande kommitté för MDL. Från och med den 16 maj 2022, mer än 1,100 rättegångar väntade på MDL.

Skapandet av en MDL är det första steget i den process som inleder förlikningsförhandlingarna. När MDL har bildats kan upptäckten av fakta och rättegångar börja, vilket sedan leder till seriösa förlikningsdiskussioner.

 

Uppdateringar av Paraquat rättegång

1 april 2022

BBC News rapporterar att medan amerikanska jordbruksarbetare driver igenom Paraquat-tvister har brittiska bönder krävt ett förbud mot produktion av den giftiga ogräsmedlet i Storbritannien. Lantbrukarna uppmanade till denna åtgärd baserat på studier som kopplade det populära ogräsdödaren till Parkinsons sjukdom. (BBC News)

Mars 21, 2022

USA:s distriktsdomstol i södra distriktet i Illinois, chefsdomare Rosentengel, utfärdade ett ändrat protokoll för valet av bellwether-rättegångsfall och beordrade att begränsad faktaupptäckt för de 16 utvalda rättegångsfallen skulle slutföras senast den 31 mars 2022. Parterna ska rangordna de 16 fall i prioritetsordning senast den 8 april 2022. (US District Court för Southern District of Illinois)

Februari 14, 2022

En federal domare i södra Illinois beslutade att hundratals stämningar mot Syngenta Corp och Chevron USA kommer att gå vidare i Paraquat multidistrict litigation (MDL). USA:s chefsdomare Nancy Rosenstengel avvisade de svarandes yrkanden om att avvisa anspråk på strikt produktansvar, vårdslöshet, brott mot underförstådd garanti och brott mot flera delstaters konsumentskyddslagar. Den federala domaren avvisade dock målsägandenas allmänna olägenhet (Reuters).

November 22, 2021

Sen. Cory Booker, DN.J., presenterade ett lagförslag som skulle förbjuda användningen av paraquat-herbicider, neonikotinoid-insekticider och organofosfat-insekticider. Lagstiftningen skulle uppdatera Federal Insecticide, Fungicide and Rodenticide Act från 1972, eller FIFRA, och förstärka säkerhetsåtgärderna för jordbruksarbetare genom US Environmental Protection Agency.

12 april 2021

Målsägande i federala rättsprocesser mot Syngenta och Chevron bad Judicial Panel on Multidistrict Litigation att konsolidera mål för förhandsförfaranden. För närvarande är minst 14 stämningar fördelade på sex olika federala distriktsdomstolar. Alla klagomål hävdar att exponering av det giftiga ogräsdödaren fick målsägande att utveckla Parkinsons sjukdom.

 

Vad vet vi om Paraquat

Paraquat Syfte

Herbiciden Paraquat har funnits i handeln sedan 1962 och är en av de mest använda herbiciderna runt om i världen. Det används för att bekämpa ogräs och som ett torkmedel efter skörd.

Som herbicid med begränsad användning kan Paraquat endast blandas, laddas och / eller appliceras av personer som har slutfört en Miljöskyddsbyrån (EPA) -godkänt utbildningsprogram. Herbicidet är förknippat med en hög potential för missbruk samt förgiftningar.

Du har nu möjlighet Centers for Disease Control and Prevention (CDC) följer Paraquat eftersom byrån anser att den är mer giftig än andra herbicider. Kemikaliens toxicitet manifesteras genom förtäring, hudabsorption och inandning. Förutom att orsaka brännskador är herbiciden känd som en möjlig orsak till fosterskador och cancersåväl som av Parkinsons sjukdom.

Enligt en artikel i juni 2019 i Environmental Health, Paraquat är en av endast två herbicider som fortfarande används i USA som redan har använts förbjudna eller håller på att fasas ut i Kina, EU och Brasilien. 

 

Hur används Paraquat

Paraquat appliceras direkt på växter som en spray som dödar bladen med direkt kontakt. Föreningen inaktiveras när den kommer i kontakt med jord.

Bekämpningsmedlet sprayas som en mekanism för rensningsfält innan grödor planteras, liksom för syftet med förstör marijuana-grödor i Mexiko och USA.  

Enligt Unified Parkinsons rådgivande råd används Paraquat också som en herbicid för ogräs som har utvecklat en resistens mot Roundup och andra glyfosatbaserade herbicider.

Med 640 rapporterade 2011 miljoner dollar i global försäljning, användningen av Paraquat har nyligen upplevt en försäljningsökning som ett resultat av ökningen av högprofilerade Roundup-stämningar, liksom en ökning av antalet glyfosatresistenta ogräs.

 

Vad vet vi om Parkinsons sjukdom

Parkinsons sjukdom är en funktionsnedsättande neurodegenerativ störning med en mänsklig början i mitten till senare år i livet. Effekter på motorsystemet inkluderar skakningar i armar och ben, försämrad koordination och balans, långsamma rörelser och stelhet i kroppen och lemmarna. Sådana effekter tillskrivs den gradvisa degenerationen av dopaminerga nervceller i hjärnan.

När det gäller neurodegenerativa sjukdomar är Parkinsons sjukdom den näst vanligaste. Sjukdomen är kronisk och progressiv, med endast delvis lindring av symtom från dagens medicinska behandlingar. Eftersom världen upplever en allt mer åldrande befolkning har vi sett en större förekomst av Parkinsons sjukdom, särskilt i relativt nyare utvecklade länder, som Indien och Kina.

Genetiska faktorer spelar en kausal roll i en liten procentandel av Parkinsons sjukdomsfall, men den främsta orsaken till Parkinsons sjukdom har förblivit ett mysterium i flera år. Under relativt nyare år har ett ökande antal vetenskapliga studier kopplat Parkinsons sjukdom till miljöexponeringar, till exempel bekämpningsmedel.