DePuy Hip Recall Lawsuit Advokat | Fakta, problem och hjälp

Den 24 augusti 2010 utfärdade DePuy Orthopedics, ett Johnson & Johnson-företag, en frivillig återkallelse av två av sina ASR-produkter. ASR XL Acetabular System och ASR Hip Resurfacing System befanns misslyckas i högre takt än andra typer av höftbyten som metall-på-plast. Metall-på-metall höfter har metallbollar och metalluttag, vilket skapar friktion. Friktionen orsakad av att dessa två delar gnuggas ihop kan leda till att metallpartiklar kastas in i omgivande vävnad och till och med blodomloppet.

En patient med en DePuy-höftbyte kan ha så hög som 100 gånger de normala nivåerna av krom och kobolt i blodet. När metallpartiklar kommer in i vävnaden och blodet, kan det få en mycket negativ effekt på kroppen. DePuy-patienter kan uppleva nekros och infektion i vävnaden, tillsammans med allergisk reaktion. Höga nivåer av kobolt och krom i blodet har varit kopplade till hjärt-, njur-, nerv- och leverskador. Dessutom, om en patient har en defekt DePuy höft, måste han eller hon få en revisionskirurgi. En revisionskirurgi kan vara dyr, smärtsam och riskabel.

Dessa risker hade inte varit nödvändiga om DePuy hade varit ansvarsfull och ärlig i början. Istället satte DePuy dock sina egna intressen framför sina patienter och upprätthöll det växande problemet med girighet som vi alltför känner till i dagens företags- och vårdmiljöer. DePuy ASR höftbyte blev först tillgänglig 2005, men även dess ursprung är misstänkt. Johnson & Johnson fick särskilt tillstånd från FDA 2005 för att marknadsföra ASR-enheterna utan att först utföra kliniska prövningar.

Under de första fem åren av ASR: s historia förkunnade DePuy upprepade gånger metall-på-metall höftens säkerhet. Det stred mot läkarens påståenden att Depuy-byten av höften var mer defekt än andra modeller. Det krävde påtryckningar från FDA och nyhetskonkurrens för DePuy att erkänna misslyckande. Sedan 2008 har FDA mottagit cirka 400 klagomål från patienter som fick DePuy-höftbyte. I mars 2010, efter flera svåra artiklar i New York Times ifrågasatte säkerheten vid metallbyteutbyte, erkände J&J att ASR-produkterna hade en felnivå över genomsnittet. Data visade att cirka 12% av patienterna som fick en ASR-enhet behövde revisionsoperation för höftbyte. Fortfarande under början av 2010 gav DePuy ingen återkallelse. Det minskade produktionen av ASR, men sa att detta berodde på bristande försäljning.

Saker ändras senare på sommaren. DePuy har aldrig varit en främling för kontroverser. Det var involverat i en skandal om läkares mutor några år tidigare. Denna historia mörkades ytterligare mitt på sommaren. I augusti 19, 2010, utfärdade FDA ett varningsbrev till DePuy för marknadsstrategier som användes på två av sina produkter, DePuy Corail AMT Hip Stem och TruMatch Personalized Solutions System. DePuy bestämde sig för att undvika en PR-mardröm. I augusti 24, 2010, utfärdade DePuy en frivillig återkallelse av båda ASR-enheterna.

Återkallelsen utfärdades emellertid efter att 93,000-patienter över hela världen fick den defekta dePuy-höftbytet. Många läkare och experter ansåg att detta var för sent, och för många patienter fick lida innan DePuy gjorde det rätta. En av åtta DePuy-höftbyten har misslyckats vilket medför behovet av kostsam revisionsoperation. Det här är oacceptabelt. Det är DePuys ansvar att ta ansvar och betala ekonomisk ersättning till dessa offer. Den första rättegången lämnades in i juni 15, 2010. Hundratals andra har följt.

December 1, 2016, en jury i Texas tilldelade kärandena mer än 1 miljard dollar mot Johnson & Johnson på grund av de defekta Pinnacle-höftimplantaten.