Raptiva | Levin Papantonio Rafferty - Advokatbyrå för personskador

Tar du psoriasistrogen Raptiva? Denna medicinering tillverkas av Genetech, Inc. och godkändes av Food and Drug Administration i 2003. Nya rapporter har kopplat Raptiva till några dödliga biverkningar. I februari 19, 2009, meddelade FDA fyra fall av progressiv multifokal leukoencefalopati (PML), en allvarlig hjärninfektion, sannolikt orsakad av Raptiva. Tre av de fyra patienterna har dött till följd av sin sjukdom. I oktober, 2008, bad FDA Genetech att lägga till en svart larmvarning till Raptiva-notering PML som en möjlig bieffekt, liksom andra farliga förhållanden.

Runt 80 procent av dem som utvecklar PML dö inom sex månader. PML orsakar allvarliga neurologiska problem för dem som överlever sjukdomen.

Raptiva behandlar måttliga till svåra fall av plack psoriasis och är ett av de mest använda psoriasisbehandling läkemedel i USA. Psoriasis är en typ av sjukdom i immunsystemet, vilket orsakar en typ av vit blodcell, kallad T-celler, för att utlösa inflammation i huden. Inflammationen orsakar upphöjda fläckar av röd hud, som kan vara scaly, kliar och bränna. Raptiva undertryckte T-cellerna och håller -psoriasis i kontroll med en veckoinjektion.

FDA har sagt dem som tar Raptiva risk:

 1. Invasiv svamp sjukdom
 2. Bakteriell sepsis
 3. Viral meningit
 4. Progressiv multifokal leukoencefalopati (PML)
 

Biverkningar av att använda Raptiva inkluderar:

 1. Frossa eller feber
 2. Hosta
 3. Trängsel
 4. Burning eller problem urinering
 5. Öm hals
 

Symptom att leta efter är:

 1. PML - svårighet att tala eller gå, yrsel, förlust av balans, förvirring, problem med syn
 2. Anemi - yrsel, gulsot, generell svaghet
 3. Nervsystemet - stickningar eller svaghet i lemmar eller ansikte, plötsligt utslag av domningar
 4. Trombocytopeni (lågt antal blodplättar) - små röda eller lila prickar under huden, blödande tandkött, blåmärken
 

FDA har sagt att de kommer att se till att riskerna med att Raptiva inte uppväger nyttan, och ännu inte har krävt att läkare som skriver läkemedlet ska sluta sluta. I stället har de utfärdat en allmänhetens varning där hälsovårdspersonal måste informera potentiella patienter om risken för PML, såväl som den boxade varningen. Hälso- och sjukvårdspersonal har blivit ombedd att övervaka Raptiva-patienter för tecken på PML, och att patienter pratar med sina läkare innan de stoppar sin veckovisa injektion.