Reglan | Levin Papantonio Rafferty - Advokatbyrå för personskador

Reglan / Metoclopramid kan orsaka Tardiv dyskinesi

Reglan, även känt som metoklopramid, är indicerat för behandling av ett antal gastrointestinala störningar beroende på vilken form läkaren föreskriver medicinen. Vid injektion hjälper Reglan till att förebygga kemoterapi och postoperativ relaterad illamående och kräkningar. Läkemedlet kan också underlätta tunn tarmintubation.

Reglan behandlar ett magproblem som kallas diabetisk gastroparesis när den tas i munnen i tablett- eller sirapform. Symtom på sjukdomen är halsbränna, illamående, en känsla av fullhet efter måltider, kräkningar och anorexi. Reglan är också föreskrivet för patienter som lider av gastroesofageal reflux (det bakåtgående flödet av magsyra i matstrupen).

Potential biverkningar av Reglan inkluderar men kan inte begränsas till diarré, sömnighet, rastlöshet, förstoppning, illamående, utslag, depression och irritabilitet.

Reglan har kopplats till Tardive Dyskinesia. Tardiv dyskinesi är en centralnervesjukdom som kännetecknas av ofrivilliga rörelser i lemmarna samt rubbning av ansikte och tunga.

Kontakta din läkare om du har haft allvarliga hälsoproblem efter att du har tagit Reglan. Dessutom kan det vara viktigt att kontakta en advokat som kan hjälpa dig att skydda dina juridiska rättigheter. Tänk på att det kan finnas tidsgränser inom vilka du måste börja passa.