Topamax fosterskador | Levin Papantonio Rafferty - Advokatbyrå för personskador

FDA har utfärdat en varning om migrän och epilepsi läkemedel Topamax på grund av ökad risk för att orsaka fosterskador. Nyligen släppta data visar att kvinnor som tog drogen Topamax medan de var gravida var 21 gånger mer benägna att födda ett barn med klyftgallsdeformiteter eller klyfta. Andra barns fosterskador har kopplats till Topamax som missbildningar av benmärg, könsorganskador, spina bifida, kraniofaciella defekter, hypospadier, neurala rördefekter, lung- och hjärtefekter.

Nyheter:

  1. FDA stärker Topamax varning om fosterdekdata
    WSJ Mars 4, 2011
    Amerikanska livsmedels- och drogadministrationen stärker varningarna på topiramat, ett antisläkemedel som också används för att förebygga migrän, eftersom nya data tyder på ökad risk för fosterskador när de används under graviditeten.
  2. Kvinnor varnade om epilepsiläkemedel
    NYT Mars 4, 2011
    Mat- och drogadministrationen varnade kvinnor i fertil ålder som epilepsi läkemedlet Topamax kan öka risken för fosterskador runt munnen.