Yaz Advokat Advokat | Fakta, problem och hjälp

Födelsekontroll Biverkningar från Yaz

Lagersökningar har lämnats in mot Bayer HealthCare Pharmaceutical för preventivmedel Yaz, Yasmin och Ocella. Yaz, Yasmin och Ocella p-piller innehåller alla drospirenon, en syntetisk form av progestin som fungerar i kombination med etinylestradiol (östrogen) för att förhindra graviditet. Drospirenon ingår inte i andra former av preventivmedel och anses vara den främsta orsaken till biverkningar från Ocella, Yasmin och Yaz.

Två nyligen genomförda fallkontrollstudier publicerade i British Medical Journal visar att patienter på p-piller som innehåller drospirenon har en 200% högre risk för allvarlig skada än de patienter som använder första eller andra generationens preventivmedel.

New York Times publicerade nyligen en stor nyhetsartikel om de växande säkerhetsproblemen med Yaz. Bayer tillverkar och marknadsför Yaz och Yasmin. Ocella är emellertid en generisk form av Yasmin. Bayer tillverkar Ocella som sedan förpackas och säljs av Barr Laboratories, som nyligen förvärvats av Teva Pharmaceuticals.

Biverkningar av Yaz, Yasmin och Ocella kan inkludera:


  1. hjärtattacker
  2. stroke
  3. djup ventrombos
  4. lungemboli
  5. blodproppar i benen och lungorna
  6. hjärtarytmi
  7. njursvikt
  8. plötslig död