Zimmer Duron Hip Recall & Skador

I juli 2008 meddelade Zimmer Holdings, nationens nummer ett tillverkare av artificiella gemensamma komponenter, att den suspenderade försäljningen av Durom acetabularbägaren, en artificiell höftkomponent, till följd av höga implantatfelprocenter. Visa dokument Den höga implantatfelhastigheten är resultatet av Durom-koppens oförmåga att binda med värdbenet och som ett resultat rör den implanterade koppen eller "migrerar" från den position som den behöver vara för att säkerställa tillfredsställande anpassning och prestanda av protesen höft.

Vid en april 2008-läkarkonferens varnade Dr. Lawrence Dorr, en känd ortopedisk kirurg i Los Angeles, Kalifornien, offentligt till andra ortopediska kirurger om implantatets höga felfrekvenser. Vid den tidpunkten nekade Zimmer att stoppa försäljningen och fortsatte att sälja Durom-komponenterna tills dess juli 2008 beslutade att "tillfälligt upphäva" försäljningen i USA.

Zimmer har vägrade erkänna att det finns en produktdefekt med Durom-komponenterna och har istället hävdat att amerikanska läkare saknar nödvändig skicklighet eller finess för att kunna implantera Durom-komponenterna: "Liksom alla metall-på-metall monoblock acetabulära komponenter Durom-koppens teknik och designparametrar kräver en kirurgisk teknik med högre grad av precision och specificitet jämfört med mer vanliga och välkända hip artroplastiska kirurgiska tekniker som praktiseras i USA "

I en juli 24, 2008, New York Times artikel om Durom-koppen, avslöjade Dr. Dorr ett sådant påstående och kortfattat angav problemet enligt följande: "Det är en dålig design."

I sin pågående undersökning av de felaktiga Zimmer Durom-höftkomponenterna har Levin Papantonio-företaget upptäckt att USA: s livsmedels- och läkemedelsadministration mottog från ortopedkirurger många biverkningsrapporter (AER) avseende Durom acetabulära komponent och dess benägenhet att lossa och migrera . Dessa rapporter började strax efter att Zimmer började marknadsföra Durom-höftkomponenterna 2006.