Zithromax Lawsuit | Z-Pak-biverkningar | Z-Pack Advokater

NEJM artikel lyfter uppmärksamhet för antibiotika såld som Z-Pack

Zithromax, även känt som azitromycin, är ett antibiotikum som indikeras för behandling av flera typer av infektioner orsakade av bakterier. Läkare ordinerar medicinen för hudinfektioner och venerala sjukdomar samt övre och nedre luftvägsinfektioner, inklusive lunginflammation, strep hals och tonsillit.

Liksom erytromycin stör makrolidantibiotikumet med bakteriell reproduktion. Zithromax kommer som en kapsel, tablett eller flytande för att ta i munnen. Det tas vanligtvis en gång om dagen för 2-5 dagar. Läkemedlet godkändes av US Food and Drug Administration (FDA) i 1991 och tillverkas av Pfizer, Inc.

Medan känt som ett effektivt antibiotikum har Zithromax varit knuten till ökad risk för arytmi och plötslig död. En 2012-studie som publicerades i New England Journal of Medicine visade att patienter som tog Zithromax hade en 1.5x ökade risken för plötslig död från hjärtrelaterade problem än patienter som antingen tog liknande antibiotika eller inte tog några antibiotika.

Detta är en angelägenhet för personer med högriskkardiovaskulära sjukdomar som förbi bypasskirurgi, diabetes, tidigare hjärtattacker eller stenter, eftersom studien visade att sådana patienter hade ännu högre risk för att utveckla potentiellt dödlig arytmi. Även om den totala risken för dödsfall är låg, har läkare föreslagit att andra alternativ ska beaktas för personer som har hjärtproblem.